Al jaren ‘goed’ verzekerd in de recycling?

27 februari 2018
De afgelopen jaren doen zich in toenemende mate grote branden voor bij recyclingbedrijven, zo blijkt uit berichten in de media. Vaak gaan deze berichten vergezeld van foto’s met flinke rookpluimen. Ook cumelaondernemers zijn druk aan het werk in de recyclebranche. Hoe risicobewust bent u?

“Het aantal branden en de schadelast bij afval- en recyclingbedrijven zijn buitensporig hoog”, aldus algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars bij EenVandaag, begin 2017. Eigenaren van afval- en recyclingbedrijven moeten volgens hem meer risicobewust worden.

Deze noodkreet maakt duidelijk dat de schadelast (her)verzekeraars grote zorgen baart. We zien in de brandverzekeringenmarkt een terugtrekkende beweging. Er zijn nog maar enkele verzekeraars die recyclingwerkzaamheden willen verzekeren. Dat heeft ook gevolgen voor cumelabedrijven die zich bezig houden met groenrecycling, compostering en sloop. De leden van CUMELA hebben vaak een uitstekend risicoprofiel, maar we maken steeds vaker mee dat alles wat in de buurt van recycling komt tot een ‘no go’ leidt bij de verzekeraar. Maatschappijen die nog wel interesse hebben, doen dit op condities waar u en ik niet vrolijk van worden: extra preventie-eisen, hogere eigen risico’s en veel hogere premies.

Dit jaar heeft al een aantal relaties van CUMELA Verzekeringen hinder ondervonden van het bovenstaande. Met onze samenwerkingspartner Marsh (assurantiemakelaar) zijn we momenteel druk bezig op om deze risico’s verzekerbaar te houden. De basisfunctie is en blijft toch wat mij betreft het afdekken van risico’s, ook als het een beetje tegenzit.

Auteur: Marcel Elferink, teamleider verzekeringsadviseurs