Wie betaalt de graafschade? Het verhalen van graafschade op de opdrachtgever

7 november 2014
Bij zorgvuldig graven hebben de feitelijk graver en de grondroerder overlappende verantwoordelijkheden. De grondroerder moet de Klic-tekeningen opvragen en beschikbaar stellen op de werklocatie. De feitelijk graver moet controleren of het voorbereidende werk goed is gedaan en graaft alleen als en zolang de situatie geheel duidelijk is.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Herman Arissen
Bron: CUMELA Verzekeringen