Toolbox: Asbestcementleidingen

9 juli 2019
Het gaat hier om werkzaamheden aan leidingen in het ondergrondse openbare waterleiding-, gas- en rioolafvalwaternet. Er geldt geen certificatieplicht asbestverwijderingsbedrijven voor het werken aan of met asbestcementleidingen als zij deel uitmaken van het openbare nutsleidingwerk. In deze toolbox wordt hier verder op ingegaan.
Auteur: Corina van Zoest-Meester