Toename controles op samenvoegen van grond zonder BRL 9335 erkenning

24 oktober 2017
Vanuit het land bereiken ons steeds meer signalen dat er vanuit de Omgevingsdiensten gerichte controles plaatsvinden op het samenvoegen van grond bij onze leden op het bedrijf. Deze controles richten zich specifiek op de BRL 9335, de erkenning die benodigd is om partijen grond te mogen samenvoegen binnen uw inrichting.

Wanneer u dus verschillende partijen grond binnen uw inrichting (bedrijfslocatie) ontvangt, dan wel zelf mee neemt van het werk en vervolgens bij elkaar opdraait, bent u aan het samenvoegen. Dit mag enkel onder BRL 9335 erkenning. Wel mag u de partijen apart opslaan of maximaal 25 m3 samenvoegen wat vervolgens per 25 m3 moet worden afgevoerd naar een BRL 9335 erkende Grondbank.

Ook wanneer u niet samenvoegt, maar wel handelingen uitvoert met grond binnen uw inrichting, u laat bijvoorbeeld een AP04 gekeurde partij grond aanvoeren of u slaat diverse partijen apart op, die u vervolgens verspreid over diverse werken en / of klanten zult u inzichtelijk moeten hebben waar de grond weg komt en waar het heen is gegaan middels bijvoorbeeld een overzicht in- en uitgaande grondstromen, zie het toegevoegde voorbeeldformulier logboek grondstromen dat u daarvoor kunt gebruiken.

Zie voor meer informatie betreffende het voldoen aan het besluit bodemkwaliteit de toegevoegde informatiebrochure. Daarnaast kunt u de brochure  ‘Toepassing van grond en bagger in goede banen' gratis aanvragen via de Ondernemerslijn van CUMELA Nederland, telefoon 033-2474999.

Heeft u meer vragen over de BRL 9335 en / of interesse in eventuele begeleiding, neem dan contact op met CUMELA Advies via 033-2474940 of email advies@cumela.nl

Auteur: Richard Wolting