Vernieuwing VIHB-registratie niet meer nodig

4 juli 2018
Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Een registratie op de VIHB-lijst wordt vanaf 2018 verleend voor onbepaalde tijd. Nieuwe VIHB-beschikkingen worden vanaf 1 januari 2018 voor onbepaalde tijd afgegeven.

Overgangsmaatregel van toepassing op reeds verleende VIHB Beschikkingen
​Via een overgangsregeling wordt bewerkstelligd dat een vermelding op de lijst van inzamelaars die heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2018 van onbepaalde duur wordt en niet langer een maximale geldingsduur van 5 jaar heeft. De NIWO zal daarom vanaf heden ondernemingen in beginsel niet meer benaderen met het verzoek om informatie met het oog op verlenging van de registratie.

Omwisseling van VIHB-documenten gaat de komende jaren gefaseerd gebeuren
​De NIWO gaat vanaf 1 januari 2018 ondernemingen gefaseerd voorzien van nieuwe VIHB-documenten. VIHB-documenten waarop nu nog een einddatum staat worden de komende jaren geleidelijk en ruim vóór afloop van de geldigheid vervangen door nieuwe VIHB-documenten. Door raadpleging van de registers van onder andere de Kamer van Koophandel controleert de NIWO wel eerst of de onderneming nog aan de voorwaarden voldoet voor afgifte van een nieuwe VIHB-beschikking.

Controle door NIWO op verleende VIHB-beschikkingen
Onverkort is en blijft dat ondernemingen permanent voldoen aan de gestelde voorwaarden. De NIWO gaat ondernemingen die over een VIHB-registratie beschikken periodiek controleren. Uitgangspunt is dat de daarvoor noodzakelijke controle zoveel mogelijk 'achter de schermen' plaatsvindt. Waar mogelijk gebeurt de controle dus zonder de onderneming met vragen te benaderen. Voor in Nederland gevestigde ondernemingen, en zeker die ondernemingen die over een door de NIWO afgegeven vergunning voor wegvervoer beschikken is dat zonder meer het uitgangspunt. Voor deze bedrijven beoogt de NIWO om de screening volledig te synchroniseren met de periodieke controle op de WWG-voorwaarden. Als controle achter de schermen niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij in het buitenland gevestigde bedrijven, wordt de onderneming per e-mail verzocht om actuele informatie toe te zenden, zodat periodiek (minstens eenmaal per 5 jaar) kan worden vastgesteld of (nog steeds) aan de voorwaarden van registratie wordt voldaan.

 

Auteur: Theo Felten
Bron: NIWO