Aannemers verdienen ruimte

6 februari 2017
De titel geeft kort aan wat Aart de Ruiter, projectleider bij de Dienst Landelijk Gebied heeft geleerd bij het tot stand brengen van de Amerongse Bovenpolder. Hoe gaat u om met risicomanagement bij het realiseren van groene projecten? Wat weet u van de consequenties van (samen)werken onder UAV-GC? 7 maart a.s. staat dit onderwerp centraal tijdens de themabijeenkomst van CUMELA Nederland over geïntegreerde contractvormen in groene projecten.

In het eenmalige magazine dat is uitgegeven bij de feestelijke afronding van de Amerongse Bovenpolder waren twee lessen die te maken hebben met ‘de tijd’ te lezen. Ten eerste, en dat zegt De Ruiter met veel nadruk, moet je als opdrachtgever aannemers veel tijd gunnen om de markt te verkennen. “Het de eerste keer dat we werkten met een geïntegreerd contract. In plaats van het zelf te bepalen hoe de uitvoering moest gaan, vroegen we aan de markt: we willen in dit gebied zo veel mogelijk kwelminnende flora tot ontwikkeling laten komen, wat is jullie aanpak voor een maximaal rendement?” De tweede les die hij trok is dat het loont om tijd te steken aan de voorkant van een project. “We leren steeds beter om vooraf tijd te maken om te formuleren wat we willen, daar met samenwerkingspartners over te praten en de aanbesteding zo goed mogelijk voor te bereiden. Ja, dat kost meer tijd, maar het is zeker waard.” Het volledige artikel leest u vanaf pagina 14 in het magazine van Staatsbosbheer.

De Amerongse Bovenpolder heeft een  projectvorm, het geïntegreerde contract, dat steeds vaker door o.a. Staatbosbeheer, DLG, Rijkswaterstaat en andere aanbieders zal worden toegepast.
 De verschuiving van werkzaamheden van de opdrachtgever naar de samenwerkende opdrachtnemers door o.a. UAV-GC 2005 vraagt extra organisatorische vaardigheden van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Ook levert deze manier van werken voor alle partijen nieuwe mogelijkheden en risico's op.

Themabijeenkomst
Op 7 maart a.s. organiseert CUMELA Nederland een themabijeenkomst over geïntegreerde contractvormen in groene projecten. Wat zijn de consequenties van (samen)werken onder UAV-GC? Hoe ga je om met risicomanagement? Hoe organiseren die samenwerking en de uitwisseling van inhoudelijke kennis? Hoe communiceer je met elkaar? Boeiende vragen die van belang zijn voor bedrijven die werken in groene projecten. Het gaat niet alleen om grote projecten, ook bij kleine projecten wordt steeds vakere gezocht naar contractmogelijkheden om de kennis en kunde van de hele keten te benutten om projecten tot stand te brengen.
Voor het volledige programma en uw aanmelding gaat u naar het agenda-item op deze website.

Auteur: Jan van der Leij