Erfemissiecoach staat voor je klaar

22 januari 2020
Heb je vragen over aanpakken van erfemissies van gewasbeschermingsmiddelen? Bel dan de Erfemissiecoach.
Wat kan ik op mijn bedrijf doen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen?  ‘Mag ik ook in de toekomst de veldspuit op het erf  of in het veld reinigen?’, ‘Aan welke eisen moet een wasplaats voldoen?’  Voor antwoorden op deze en andere vragen over erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen kan je kosteloos terecht bij de Erfemissiecoach. Via whatsapp, facebook, twitter, mail en telefoon krijg je praktische antwoorden van deskundigen van CLM. Veelgestelde vragen met antwoord staan op www.erfemissiecoach.nl.
 
Hulp bij regelgeving én praktische oplossingen
De regelgeving op het gebied van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen is vaak ingewikkeld. De Erfemissiecoach helpt je bij het verduidelijken van deze regelgeving. De coach is niet alleen bereikbaar voor niet alleen loonwerkers met vragen over erfemissie, maar ook voor telers, toezichthouders, toeleveranciers en anderen. De Erfemissiecoach die je vragen beantwoordt, kent niet alleen de regelgeving, maar kan deze ook vertalen naar je eigen bedrijfslocatie. Ze kent veel praktijkvoorbeelden, zodat je als loonwerker het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.
 
Verminderen erfemissie belangrijk
Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen gebeuren op het erf. De veldspuit wordt er gevuld, soms ook nog tijdelijk gestald en mogelijk ook gereinigd. Evenals andere apparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Wanneer er gemorst wordt of het waswater wegstroomt, dan kan het vervuilde water in het oppervlaktewater terecht komen. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en kan op termijn er toe leiden dat je beperkt wordt in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is daarom belangrijk om erfemissie te voorkomen.
 
Toolbox Emissiebeperking
Met de Toolbox Emissiebeperking willen Nefyto, de Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Agrodis en Cumela gezamenlijk met jou emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verminderen. De Erfemissiecoach is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies. 
 
Samen met de toolboxkaarten, de erfemissiescan gewasbescherming en de perceelsemissiescan krijg je met de Erfemissiecoach een totaalpakket om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Op de toolboxkaarten zijn verschillende praktische maatregelen vermeld om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Zie www.toolboxwater.nl/toolbox.

De Erfemissiescan is een digitaal instrument waarmee je eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De perceelsemissiescan is een digitale tool waarmee je eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun percelen in kaart kunnen brengen. Daarnaast krijg je handvatten om de risico’s op afspoeling te verkleinen. Zie www.perceelsemissiescan.nl.
 
 
Auteur: Yvonne Gooijer (CLM)
Bron: CLM januari 2020 namens samenwerkende partijen in Toolbox Water