Kom nu de cursus Wet natuurbescherming - niveau 3 volgen

9 november 2018
De komende maanden organiseren we op verschillende plekken de cursus Wet Natuurbescherming niveau 3. Een belangrijke cursus als u eindverantwoordelijk bent voor uw project. Het certificaat is vooral van belang voor bestekken/opdrachten waarin om aantoonbare kennis van de Wet natuurbescherming gevraagd wordt, of waarin een gedragscode gehanteerd wordt waarin dit van toepassing is.

In deze cursus besteden we veel aandacht aan de praktijk in het veld. Na afloop zijn de deelnemers zich bewust van de invloed van de WNB op hun werk en passen ze de wet toe in de praktijk. We gaan in op wet- en regelgeving, beschermde dier- en plantsoorten en manieren om zorgvuldig te handelen en gedragscodes toe te passen. Ook is er aandacht voor communicatie, werkprocessen en risicomanagement. Uiteindelijk komt dat allemaal samen in het schrijven van een gedegen Plan van Aanpak.  

Deelnemers die slagen ontvangen een erkend certificaat dat 5 jaar geldig is.

Meld u aan voor één van de cursussen Wet Natuurbescherming niveau 3 in Harderwijk, Apeldoorn of Arnhem.

Auteur: Theo Felten