Oplossing voor afval van eikenprocessierups nabij

17 juli 2019
Het grootste deel van het afval van de eikenprocessierups kan weer verwerkt worden. Dat kwam naar buiten na het overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV). Dit kan doordat een beperkt aantal afvalverwerkingsbedrijven alsnog de deuren open houdt. CUMELA Nederland blijft de situatie kritisch volgen.

Dinsdagmiddag 16 juli werd tijdens een tweede overleg bij het ministerie van LNV met betrokkenen voor het grootste deel van het afval van de eikenprocessierups (EPR) een oplossing gevonden. Ondanks dat veel afvalverwerkingsbedrijven het afval (nog) niet veilig kunnen ontvangen houdt een beperkt aantal de deuren voor het EPR-afval open. Het zal vanaf heden wel anders verpakt moeten worden.

Voor de zakken die te lang in containers hebben gelegen om nog veilig in andere verpakkingen te stoppen wordt nog gezocht naar een alternatief. CUMELA Nederland werkt nu samen met alle betrokkenen aan een vernieuwd protocol voor veilig opslaan, transporteren en verwerken. Naar verwachting wordt het eindresultaat hiervan begin volgende week gepresenteerd en wordt de nieuwe handelswijze dan van kracht.

Kunststof vaten/boxen of speciale extra sterke big bags
Het bij afvalverwerkers aanleveren van losse zakken in grote containers ging te vaak mis, met stilstand van de installatie en veel zieke medewerkers tot gevolg. De korte termijn oplossing voor dit probleem bestaat uit het anders verpakken van het EPR-afval. EPR-resten worden grofweg op drie manieren opgevangen en bewaard. Veelal in plastic zakken, steeds meer ook rechtstreek in kunststof vaten/boxen en zeer incidenteel nog in water. Het afvoeren in kunststof vaten/boxen blijft mogelijk, zij het bij een zeer beperkt aantal afvalverwerkers.

De losse plastic zakken moeten voortaan anders worden aangeboden. Deze kunnen eveneens in kunststof vaten/boxen worden verpakt. Hoewel deze variant wel extra omslachtig en kostbaar is. Gelukkig is er ook een mogelijkheid om de plastic zakken in speciale extra stevige big bags te verpakken. De specifieke eisen en veiligheidsvoorschriften werken we nog uit en hopen we na instemming van alle betrokkenen maandag 22 juli te kunnen presenteren.

Welke afvalverwerkers?
Of afvalverwerkers het EPR-afval veilig kunnen ontvangen is niet eenvoudig te beantwoorden. We begrijpen dat u dat graag snel weet. Het hangt echter af van de omvang van het aangeboden afval en technische aspecten, zoals grijpergrootte, trechter- en bunkeromvang, stookplaat het eigen bedrijfsproces enzovoort. Daarom wordt met alle afzonderlijke afvalverwerkers besproken of, en zo ja, onder welke condities, zij het EPR-afval kunnen ontvangen. Ook met deze inventarisatie zijn we nog bezig. Er is zicht op een beperkt aantal partijen die het EPR-afval willen ontvangen. Hierover informeren we u zodra we overeenstemming hebben bereikt over het vernieuwde veiligheidsprotocol.

Inventarisatie CUMELA en VHG
Met een korte enquête onder de leden inventariseerden CUMELA en VHG snel hoe groot het EPR- afvalprobleem is. In totaal zijn in Nederland naar schatting al snel een honderdtal bedrijven actief in bestrijden van de 'jeukrups'. De meerderheid verzamelt het EPR-afval nog in plastic zakken. Opvallend was dat een deel van de ondernemers nog in de veronderstelling leefde dat hun afvalverwerker, net als vorig jaar, het afval zou ontvangen zoals ze gewend waren. 

Heeft u langdurig opgeslagen plastic zakken?
Het EPR-afval wat al gedurende lange tijd in plastic zakken ligt opgeslagen degenereert zodanig dat het opnieuw verpakken hiervan mogelijk tot onveilige situaties leidt. Dat is onwenselijk. Voor die situaties hoopt de afvalbranche nog binnen enkele weken een alternatieve oplossing te vinden. Naar verwachting gaat het hier om een beperkte hoeveelheid. Als u een voorraad plastic zakken heeft waarvan het ompakken vanuit veiligheidsoverwegingen niet meer mogelijk is vernemen we dat graag van u en ook om welke hoeveelheid dit gaat. Daarvoor kunt u contact opnemen met de ondernemerslijn: 033-247 49 99 of een e-mail sturen naar ondernemerslijn@cumela.nl.  

Lange termijn
Alle betrokken partijen die samen deze korte termijn oplossing hebben bedacht gaan samen ook werken aan de herziening van de leidraad die uit 2013 dateert. Alle suggesties en ideeën die ons bereiken worden serieus overwogen een meegenomen. Het streven is om ruim voor seizoen 2020 een vernieuwde leidraad gereed te hebben. Uw inbreng is van harte welkom.
 

 

Auteur: Nico Willemsen
Bron: CUMELA Nederland