Teleurstelling over aanpak rechtsbescherming aanbesteden

6 september 2019
Teleurstelling is er over de voorstellen die staatssecretaris Mona Keijzer deed om de rechtsbescherming van ondernemers te verbeteren. CUMELA Nederland is daarom een van de elf branches die er bij de staatssecretaris op aandringt alsnog een aantal maatregelen uit het rechtsbeschermingsonderzoek over te nemen. "Wij zijn voorstander van een verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk, maar daar is een effectieve rechtsbescherming onlosmakelijk aan verbonden."

CUMELA Nederland en nog tien brancheorganisaties dringen er bij de staatssecretaris van Economische Zaken op aan werk te maken van rechtsbescherming van ondernemers. Eerder vond in het kader daarvan een rechtsbeschermingsonderzoek plaats. "Wij denken dat met een slimme combinatie van de juiste maatregelen effectieve rechtsbescherming kan worden gecreëerd, die recht doet aan de belangen van ondernemers en opdrachtgevers." Helaas beperkt de staatssecretaris zich volgens de branches tot maatregelen die eenvoudig te realiseren zijn binnen het huidige rechtsbeschermingsysteem. 

Teleurstelling
CUMELA Nederland is, evenals andere bouw gerelateerde brancheorganisaties, teleurgesteld over de door de staatssecretaris onlangs voorgestelde maatregelen om de rechtsbescherming van ondernemers te verbeteren. Het aandeel en belang van overheidsopdrachten in de sectoren groen, grond en infra is bijzonder groot. "Om die reden zijn wij niet alleen groot voorstander van een verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk, maar zijn wij ook van mening dat een effectieve rechtsbescherming daar onlosmakelijk aan verbonden is. Ook bij dit onderwerp houden wij uiteraard een vinger aan de pols."

Vragen?
Heeft u nog vragen dan kunt u daarvoor terecht bij de CUMELA-ondernemerslijn via 033- 247 49 99 of door te een e-mail te sturen naar ondernemerslijn@cumela.nl

 

Auteur: Nico Willemsen