Partners Green Deal Sportvelden vragen Tweede Kamer om duidelijkheid

11 april 2019
Per 1 januari 2020 wordt geen gebruik meer gemaakt van gewasbeschermings-middelen en biociden op sportgrasvelden, met uitzondering van beschreven situaties conform Integrated Pest Management (IPM). Dat zijn de ambities van de partners in de Green Deal Sportvelden. Deze kan een mooi vervolg krijgen in het Nationaal Sportakkoord.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - één van de partners binnen de Green Deal - zal hierover nog deze maand een brief sturen aan de Tweede Kamer. Dat bleek tijdens de landelijke dag Green Deal Sportvelden die woensdag 10 april plaatsvond op de KNVB-campus in Zeist. De dag werd georganiseerd door BSNC, Vewin, Branchevereniging VHG en CUMELA Nederland.
 
Een omvangrijk gezelschap van gemeenteambtenaren, beheerders, sport-vertegenwoordigers en leden van brancheorganisaties kwam in Zeist bij elkaar om kennis uit te wisselen over het chemievrij beheren van sportvelden
 
Geen gewasbeschermingsmiddelen en biociden meer
De sportsector zet zich in om vanaf 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen en biociden meer te gebruiken op sportvelden. Wat is de impact voor sporters, verenigingen en beheerders van het terugdringen van deze middelen op sportvelden? Moeten we ons zorgen maken nu het gebruik ervan aan banden wordt gelegd of moeten we juist de mogelijkheden zien? Die vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst. De deelnemers werden bijgepraat over de huidige stand van zaken en denkrichtingen voor de komende jaren. Ook werd dieper ingegaan op wat de Green Deal Sportvelden voor verenigingsbestuurders en beheerders van sportvelden betekent.
 
Subsidie Milieuvriendelijke Sportvelden
Mede door het Nationaal Sportakkoord is op 1 april een ‘SBIR-innovatiecall’ geopend. Een subsidiemogelijkheid voor ondernemers, onder andere voor milieuvriendelijke maatregelen tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden. Een prima impuls om de ambities van de Green Deal waar te maken, zo oordelen de Green Dealpartners.
 
Integrated Pest Management per 2020
De partners hebben tot nu toe gewerkt aan het in kaart brengen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, een programma om innovaties te stimuleren en een aanpak voor chemievrijbeheer op basis van Integrated Pest Management (IPM) vanaf 2020. Ook is een handreiking ziekten, plagen en onkruiden in ontwikkeling en is er een opleiding in voorbereiding.
 
 

 

Auteur: Nico Willemsen