Nieuwe adviesdienst helpt bij digitalisering

22 juli 2019
Van losse briefjes, lijsten en systemen naar een complete digitale registratie. Dat is voor veel bedrijven de komende jaren de uitdaging om aan te kunnen sluiten bij de steeds meer digitaliserende sector. CUMELA Advies is een nieuwe adviesdienst gestart om bedrijven hierin te begeleiden en te helpen om van omzet nog meer winst te maken.

Cumela staat midden in de sector. Wij spreken onze leden dagelijks en hebben daardoor zicht op het grote geheel. Daardoor werd ons duidelijk dat er een grote behoefte aan ondersteuning bestaat rondom het onderwerp digitalisering. CUMELA Advies is daarom gestart met een adviesdienst bij deze vraagstukken: van het selecteren van een passend systeem tot aan hulp bij de implementatie of de gesprekken met de leverancier. De specialisten van CUMELA Advies gaan met u in gesprek en bepalen samen met u de volgende stap voor het digitaliseren van uw bedrijf(sprocessen). Hiermee zorgen wij voor hulp om de organisatie verder te brengen door digitalisering en bundelen wij deze individuele ervaringen om digitalisering in de sector te ondersteunen en te versnellen.

Digitaliseren in drie stappen
Stap één daarbij is het bekijken van de interne organisatie en bedrijfsprocessen. Waar in het veld worden de modernste machines gebruikt? Is dit op kantoor een achtergebleven gebied?  We merken dat bedrijven hier nog veel onnodige handelingen doen die simpel te automatiseren of digitaliseren zijn. Denk aan het vastleggen of plannen van uren met behulp van bijvoorbeeld een app op de smartphone. Wanneer de interne processen zijn gedigitaliseerd is stap 2 het digitaliseren van de ondersteunende processen en het werk buiten en stap 3 het digitaliseren en bruikbaar maken van de extra informatie zoals opbrengst, NIR-data of kosten en opbrengsten. Het complete verhaal verscheen in Grondig 5. Bekijk het verhaal.

Om individuele leden te kunnen ondersteunen is het belangrijk dat ook op sectorbreed niveau stappen worden gezet. CUMELA Nederland is daarom, in de persoon van Maurice Steinbusch, aanwezig bij sectorbrede overleggen enbetrokken bij veel besluitvormingsorganen. Hierin denken wij  mee over onderwerpen als big data, datakoppeling en pilots om de digitalisering in de sector te versnellen en te ondersteunen. Samen met Sabine Zweverink van CUMELA Advies worden sectorbrede en individuele vraagstukken aan elkaar verbonden, om de krachten en kennis te kunnen bundelen.

Serie 'Slim en Digitaal'
Wat kan er nu precies op digitaal gebied en welk systeem past bij het bedrijf. In het vakblad Grondig gaat een nieuwe serie van start waarin gezocht wordt naar de antwoorden op deze vragen. Elke aflevering wordt uitgebreid gekeken naar één systeem en vertellen twee gebruikers over hun ervaringen. Daarnaast wordt in elke aflevering een praktijksituatie geschetst of extra informatie gegeven over wat digitalisering betekent voor u en de sector. 

Begin september komen wij met een overzicht van leveranciers en systemen, waarin specifieke eigenschappen van deze systemen vergeleken worden. Blijf daarom de website goed in de gaten houden, ook als u informatie wilt blijven krijgen overn wat digitalisering voor uw bedrijf kan doen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u hierover in gesprek gaan CUMELA Advies staat voor u klaar. Neem contact op met de Ondernemerslijn via: (033) 247 49 99 of mail naar ondernemerslijn@cumela.nl voor meer informatie.

 

 

    

 

 

 

Auteur: Herma van den Pol