Derde versie brochure Ik rij veiliger!

6 oktober 2014
De derde versie van de brochure Ik rij veiliger! is uitgekomen. In één oogopslag heeft u de belangrijkste actuele regels en eisen paraat. Belangrijkste wijziging in de derde versie is de aanpassing van de bepaling omtrent losse lading.

De brochure is bedoeld voor iedereen die met trekkers en zelfrijdend werkmaterieel de weg op gaat. Dus zowel voor de ondernemers als hun medewerkers. Wat zijn de maximale afmetingen en gewichten? Hoe ver mag lading uitsteken? Welke verlichting moet er gevoerd worden? Belangrijk daarbij is dat de voertuigen veilig zijn en de chauffeur weet welke maatregelen hij moet nemen.

In 2014 zijn er nieuwe bepalingen van kracht geworden voor ladingzekering. Met name de bepaling voor losse lading is werkbaarder gemaakt voor de praktijk. De letterlijke tekst voor losse lading luidt nu:

Losse lading die naar haar aard niet op of aan het voertuig bevestigd kan worden, moet deugdelijk zijn afgedekt indien gevaar of hinder ontstaat of kan ontstaan als gevolg van afvallende of wegwaaiende lading.

Voor losse lading is dat gedaan om het in de praktijk werkbaarder te maken. Het vervoeren van los gestorte veldgewassen, zonder ook maar iets te verliezen, is praktisch onmogelijk.
De nieuwe toevoeging dat afvallende of afwaaiende lading geen gevaar of hinder mag veroorzaken geeft hieraan invulling. Of daarvan sprake is, is vanzelfsprekend ter beoordeling van de handhaver.

De brochure kunt u bijgaand als pdf downloaden.

Auteur: Hero Dijkema