Debat over wetsvoorstel registratieplicht (land)bouwvoertuigen

22 januari 2020
Woensdag 22 januari gaat de Tweede Kamer in debat over het wetsvoorstel registratie- en kentekenplicht van (land)bouwvoertuigen. Het debat zou oorspronkelijk al in oktober plaatsvinden met het gevolg dat de invoering van het kenteken opnieuw vertraging ondervond. Specialist Hero Dijkema is woensdag in Den Haag en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Invoering trekkerkenteken loopt weer vertraging op.
De Tweede Kamer praat 22 januari over het wetsvoorstel registratie- en kentekenplicht van (land)bouwvoertuigen. Waarmee het debat eindelijk doorgaat. In december nog maakten we bekend het nieuwe uitstel te betreuren en ook het feit dat verbetering van de verkeersveiligheid van het landbouwverkeer nog langer uitblijft. Hierdoor vertraagden namelijk ook de invoering van de snelheidsverhoging naar 40 km/u, het centrale loket ontheffingen bij RDW, de goedkeuring van bepaalde getrokken werktuigen en de APK voor snelle tractoren. Oorspronkelijk zou de Kamer eind oktober in debat gaan. 
 
De snelheid in de behandeling van het wetsvoorstel registratie- en kentekenplicht van (land)bouwvoertuigen door de Tweede Kamer leek er even helemaal uit te zijn. Minister Cora van Nieuwehuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, heeft het wetsvoorstel al in april 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarop is een schriftelijke vragenronde geweest die in juli is afgerond. In september heeft de Tweede Kamer besloten om eind oktober nog een plenair debat over het wetsvoorstel te houden. Dit debat is naderhand uitgesteld naar begin december en nu weer naar januari 2020.
 
Ingebrekestelling Europese Commissie
Snelle invoering van het wetsvoorstel is gewenst vanwege de infractieprocedure ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland van Europese Commissie. Bij te lang uitblijven van de invoering van de APK-plicht voor snelle tractoren kan Nederland een boete krijgen die kan oplopen tot 22 miljoen euro.
 
Nog geen 40 km/u
Dit neemt niet weg dat door het uitstel ook andere belangrijke zaken blijven liggen. Zo is de snelheidsverhoging naar 40 km/u nodig om openstelling van bepaalde provinciale wegen en rondwegen te realiseren. Zo lang hierover geen duidelijkheid is, gaan wegbeheerders niet akkoord met openstelling van bepaalde wegen voor (land)bouwvoertuigen. Hierdoor is het nog steeds mogelijk om (land)bouwvoertuigen een veiliger positie op de weg te geven. Overlast door landbouwverkeer in woonkeren is dan onvermijdelijk en blijft helaas bestaan.
 
Een andere belangrijke wens van de cumela- en agrarische sector is de instelling van één loket voor ontheffingen bij de RDW voor te brede of te lange landbouwvoertuigen. Dan kan er in één keer voor alle wegbeheerders een ontheffing worden verkregen.
 
Door het uitblijven van de registratieplicht is het ook vanaf 2018 nog steeds niet mogelijk om nieuwe getrokken werktuigen breder dan 3,00 m te laten goedkeuren. Hiervoor moet een speciale goedkeuringsprocedure komen; die kan pas werken als de registratie van deze voertuigen mogelijk is.
 
Voortgang
De stemming over het wetsvoorstel door de Tweede Kamer kan pas na het plenaire debat. Als de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel moet vervolgens de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog behandelen en er over stemmen. Als het meezit kan het wetsvoorstel op zijn vroegst halverwege 2020 worden ingevoerd.
 
Meer informatie
Wil je meer weten over dit onderwerp. Neem dan gerust contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail ondernemerslijn@cumela.nl.
Auteur: Hero Dijkema