Gladheidsbestrijding

Veiligheid en verantwoordelijkheid in gladheidsbestrijding

Gladheidbestrijding is verantwoordelijk werk, aangezien de economische en maatschappelijke belangen groot zijn, maar hoe werkt u op een veilige en verantwoorde manier met strooimiddelen en –materieel? Hoe herkent u ongewone en onveilige situaties? Hoe koppelt u die vervolgens terug? Dat zijn vragen die in deze training beantwoord worden, zodat u vertrouwd aan het werk kunt als professioneel en gecertificeerd gladheidbestrijder.

Inhoud

Deze training voldoet aan de richtlijnen uit publicatie 283 van het CROW. We behandelen de relevante wet- en regelgeving, persoonlijke beschermingsmiddelen en de rol en verantwoordelijkheden van de individuele chauffeur. Daarnaast is er aandacht voor de praktijk van verschillende strooimiddelen, strooimethoden en typen wegdek en kijken we naar de verschillen tussen het werken met strooiers, ploegen en borstels. 

Strooiroutes en prioriteiten komen uitgebreid aan de orde. Het opbouwen, reinigen, controleren en onderhouden van het materieel wordt ook praktisch geoefend. De training wordt afgesloten met een theorie- en een praktijktoets. 

Details

Doelgroep: 
ondernemersmedewerkersleidinggevendenchauffeurs / machinisten
Nascholing: Theorie code 95
Bijzonderheden: 

U zorgt zelf voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor het praktijkdeel van de training. Daarbij gaat het om reflecterende/fluorescerende kleding, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen en andere PBM’s die zijn voorgeschreven door uw organisatie.

U levert voorafgaand aan de training een kopie in van een geldig legitimatiebewijs, in verband met de uitgifte van het certificaat Specifieke Deskundigheid Winterdienst. U dient tijdens de training ook een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben.

Na het behalen van een voldoende voor zowel de theoretische toets als de praktijkbeoordeling zal het certificaat in de vorm van een “pasje” SDW (Specifieke Deskundigheid Winterdienst) worden afgegeven. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. Hiervoor is deelname aan de jaarlijkse vlootschouw benodigd. Bent u reeds in het bezit van een SDW certificaat vraag dan naar de mogelijkheden voor een verlenging.

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
HOLTEN (RIJSSEN)13 februari 20201 dag€ 335,00
Nog te bepalenopen inschrijving1 dag€ 320,00