Veilig hijsen met grondverzetmachines

Vakkundig hijsen is veilig hijsen

Toch gebeuren er nog geregeld ongelukken bij het hijsen met grondverzetmachines. De oorzaak is in de meeste gevallen onvoorzichtig gedrag of afleiding. In deze cursus leert u daarom in de eerste plaats het belang van veilig hijsen: u wordt zich bewust van de risico's en leert hoe u er het beste op kunt reageren. Daarnaast leert u welke eisen en richtlijnen er gelden voor uw machine bij verschillende types hijswerkzaamheden. De cursus is van toepassing op hijswerkzaamheden tot 10 tonmeter. 

Inhoud

In de cursus komen veiligheids-, machine- en bedieningsvoorschriften aan de orde. Ook gaan we dieper in op verschillende hijstechnieken, voorbereidende werkzaamheden en lastberekeningen. En kijken we naar de risico- en veiligheidsaspecten van verschillende hijsgereedschappen.

 

Details

Doelgroep: 
medewerkerschauffeurs / machinisten
Voorkennis: Voor deze cursus moet u minimaal 18 jaar oud zijn en ervaring hebben met het werken met de grondverzetmachine
Bijzonderheden: 

U ontvangt een certificaat en een pasje waarmee u aan kunt tonen dat u instructie gehad heeft.

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
Nog te bepalenopen inschrijving1 dag€ 225,00