E-learning mestgassen

Eenvoudig veiliger werken met mest

U weet het ongetwijfeld: mest kan gevaarlijk zijn, vooral door de gassen die eruit vrij kunnen komen. Dat weet vrijwel iedereen in de agrarische en de cumelasector - en toch gebeuren er nog geregeld ongelukken. Het gevaar wordt vaak onderschat, ook door ervaren mensen. Deze e-learning helpt u veiliger te werken met mestgassen.

Inhoud

Deze e-learning kan iedereen kosteloos volgen op www.mestgassen.nl. In de e-learning kunt u onder meer uw kennis testen over verschillende opslagmethoden, risico’s en voorzorgmaatregelen. Mensen die van dichtbij meemaakten hoe gevaarlijk meststoffen kunnen zijn, vertellen hun verhaal. En u krijgt een groot aantal praktische handvatten aangereikt om eenvoudig veiliger te werken.  

Details

Doelgroep: 
ondernemersmedewerkersbedrijfsopvolgersleidinggevendenchauffeurs / machinistenuitvoerders
Voorkennis: Voor de e-learning heeft u geen specifieke voorkennis nodig

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
open inschrijving0 dag