DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten)

Veilig werken met verontreiniging

Werken in of met verontreinigde grond, grondwater of baggerspecie is niet zonder risico’s. Veilig werken is daarom belangrijk voor u, uw medewerkers én de omgeving. In deze cursus krijgt u de kennis en de vaardigheden aangereikt om risicogestuurd te werken. Zo maakt u blootstellingsrisico’s zo klein mogelijk en gaat u schijnveiligheid tegen.
 

Inhoud

De cursus is gebaseerd op CROW-publicatie 400: Werken in of met verontreinigde bodem. Aan de orde komen wet- en regelgeving, de verschillende veiligheidsklassen en de methoden om ze te bepalen en de maatregelen die u kunt treffen voor het werken met verontreinigd materiaal. Daarbij is er veel aandacht voor de theorie, maar oefenen we ook in de praktijk. Bijvoorbeeld met het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. Verder behandelen we persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen. En hebben we speciale aandacht voor asbest in de grond-, weg- en waterbouw. 

U ontwikkelt tijdens de opleiding adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. Na het volgen van de opleiding DLP mag u aan het werk in de klassen 'Oranje' en 'Rood niet vluchtig'. Na het volgen van deze aanvullende opleiding voor de DLP-R, kunt u zich aanmelden voor het examen DLP-R bij het CROW.

Details

Doelgroep: 
ondernemersleidinggevendenuitvoerders
Voorkennis: MBO werk- en denkniveau
Toetsing: examen
Bijzonderheden: 

Het certificaat dat u met deze cursus behaalt, is 5 jaar geldig. Na 5 jaar dient de deelnemer een herhalingsdag te volgen. Hiervoor kunt u zich ook via deze pagina inschrijven. Het duurt minimaal 14 dagen voordat u de uitslag van het examen ontvangt.

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
Nog te bepalenopen inschrijving3 dagen€ 644,50