Transport-eisen met klein onderdeel over mesttransport

Een Code 95 cursus met specifieke aandacht voor zaken die bij mesttransport spelen. Aan de orde komen onder andere het belang van het VDM, de risico's van mestgassen, overdracht van dierziektes en de verkeersveiligheid bij het lossen langs de openbare weg. 

Inhoud

Binnen de bestaande cursus 'Actualisering kennis en vakbekwaamheid chauffeur' besteden we anderhalf uur ('de vrije ruimte') aan zaken die specifiek voor het mesttransport belangrijk zijn.

Daarmee komen in deze cursusdag de volgende thema's aan de orde:

 • Voorkomen van schades, verbetering rijstijl en beperking van het brandstofverbruik  
 • Misschien maak jij geen fouten, maar je bent niet alleen op de weg
 • Gedrag van het voertuig en het onderscheid van vervoer met of zonder lading. Rij- en remtechnieken en anticiperen op   ongunstige rij- en weersomstandigheden.
 • Dagelijks onderhoud op de technische veiligheid zoals controle oliepeil, koelvloeistof, V-snaren, banden en het kijken   naar lekkages.
 • Veiligheidsuitrusting en technische veiligheidssystemen
 • Levensreddende handelingen en EHBO
 • Arbeidsregelgeving zoals rijtijden, dagelijkse   en wekelijkse rusttijd. Juiste werking van de tachograaf.
 • Algemene wet- en regelgeving
 • De juiste stuurhouding, fysieke en mentale belasting.
 • Voedselhygiene en kwaliteit van de voeding
 • Alcohol, medicijnen en drugs

Thema's met betrekking tot mesttransport:

 • Het belang van het VDM voor zowel de leverancier, de vervoerder als de afnemer. Wettelijke eisen rond het invullen van het VDM, "opmerking's codes" en toepassing hiervan.
 • Voorkomen van risico's door het vrijkomen van mestgassen. Wat kan er mis gaan en hoe voorkom je dat? Welke maatregelen moet je nemen?
 • Je leert over de gevaren van verspreiding van besmettelijke dierziekten. Tijdens een dierziektecrisis kan er een hygieneprotocol in werking treden. Wat betekent dat voor jou als chauffeur? Je leert hoe je de overdracht van ziekteverwekkers kunt tegen gaan en welke verplichtingen er zijn tijdens een dierziektecrisis. 
 • Wanneer je mest moet lossen bij een akker sta je vaak op of langs de openbare weg. Je leert de gevaren en risico's te onderkennen tijdens het lossen als stilstaand object op fietspaden en smalle buitenwegen.

Details

Doelgroep: 
chauffeurs / machinisten
Nascholing: Theorie code 95
Bijzonderheden: 

Deze cursus telt mee voor 7 uur nascholing (theorie punten) voor Code 95. De kosten voor registratie van de punten voor Code 95 bedragen € 25,00 per deelnemer.

De cursus wordt incompany georganiseerd voor minimaal 10 personen. Heeft u minder dan 10 deelnemers? Dan kijken we samen hoe we de groep aan kunnen vullen.

De uiteindelijke prijs voor deze cursus hangt af van de uitvoering en regio. De genoemde prijs van € 120,00 per deelnemer is gebaseerd op een groepsgrootte van 10 personen.

 

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
Regionaalopen inschrijving1 dag€ 120,00