Invullen van begeleidingsbrieven - chauffeur afvaltransport

U leert om op de juiste wijze voor het bedrijf de benodigde begeleidingsbrieven bij het afvaltransport in te vullen. Afval is in deze zin een breed woord, het kan gaan om het transport van grond, zand, grind, puin, groenafval etc. Maar ongeacht de lading dienen er altijd de juiste papieren bij u en bij de aanbieder, afnemer en transporteur aanwezig te zijn. En bovendien op de juiste wijze ingevuld! Het niet correct ingevuld of bij u hebben van de juiste begeleidingsbrieven kan flinke bekeuringen opleveren en de handhaving op dit gebied, in combinatie met handhaving van eurovergunningen wordt steeds strikter.

 

Inhoud

Invullen van begeleidingsbrieven voor afvaltransport. Men moet dan denken aan grond, zand, grind, groen, puin etc. Er wordt uitgelegd welke brieven bij welk transport nodig zijn, hoe deze ingevuld dienen te worden en wie welke versies in bezit dient te hebben. Maar ook de achtergrond zoals wetgeving
en handhaving komen aan de orde. Vooraf dienen de deelnemers een aantal voorbeelden van transport wat ze verrichten aan te leveren zodat de cursus aangepast kan worden met praktijkvoorbeelden van de deelnemers. Hierdoor wordt de cursus herkenbaarder en praktisch beter toepasbaar op uw eigen bedrijf.

Details

Doelgroep: 
medewerkersleidinggevendenchauffeurs / machinisten
Nascholing: Theorie code 95
Bijzonderheden: 

Deze cursus kan meetellen voor 7 uur nascholing (theorie) voor het behoud van uw code 95.
De extra kosten voor registratie van de punten voor code 95 bedragen ca. € 20,00 euro per deelnemer.

Voor een regionaal georganiseerde cursus geldt de cursusprijs plus cateringkosten.

 

 

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
Nog te bepalenopen inschrijving1 dag€ 195,00