Studiedagen CAO-LEO

Op de hoogte van rechten en plichten

Ruim 80 procent van de werknemers in de cumelasector valt onder de CAO-LEO, de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen. Voor werkgevers en leidinggevenden in de sector is het daarom aan te bevelen om op de hoogte zijn van de arbeidsvoorwaarden die in de CAO zijn vastgelegd. En vooral: weten hoe ze er in de praktijk mee om moeten gaan. Wat zijn uw rechten en plichten? En van uw werknemers?  

Inhoud

CUMELA Nederland is als sociale partner betrokken bij de cao-onderhandelingen. Daardoor zijn we in de cumelasector  de partij met de meeste kennis over deze CAO- LEO. En die kennis delen we graag met u.

Tijdens de studiedagen gaan we in op de verschillende soorten dienstverbanden en leert u hoe u het voor u best passende dienstverband kunt kiezen. Verder komen ook de volgende onderwerpen aan de orde: arbeidsovereenkomsten, functiegroepen en beloning, loonberekeningen, flexibele arbeidstijden, arbeidstijdverkorting, overbruggingsfonds, toeslagen en vergoedingen en ontslag.

U kunt zelf ook onderwerpen aandragen. Die behandelen we dan vanuit de dagelijkse praktijk en worden in de groep besproken. Het bijzondere aan deze cursus dat je met elkaar in gesprek gaat over praktijksituatie.

Details

Doelgroep: 
ondernemersbedrijfsopvolgersleidinggevenden
Bijzonderheden: 

 

 

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
NIJKERK10 maart 20202 dagen€ 275,00
Nog te bepalenopen inschrijving2 dagen€ 275,00