Bedrijfsleer Verdieping

Inzicht in resultaat

Als ondernemer wilt u een volwaardig gesprekspartner zijn voor uw klanten én voor de bank. En daarvoor heeft u inzicht nodig in uw bedrijfsresultaat. In deze cursus, een vervolg op Bedrijfsleer deel 1, maakt u een volledige analyse van uw eigen bedrijf als het gaat om kostprijs, financiering, kengetallen en bedrijfsresultaat. 

Inhoud

In deze cursus behandelen we vijf verschillende thema’s:

Financieel management
Dit thema behandelt de administratie van orderbonnen, werkbonnen en uren. En het interpreteren van cijfers en het verkrijgen van periodieke informatie.

Bedrijfsevaluatie
Dit thema gaat over het maken van een jaaranalyse van uw eigen bedrijf.

Kostprijs, tarief en vervanging
In dit thema behandelen we de uitgangspunten voor tariefberekening, de afweging tussen eigen mechanisatie of loonwerk en het bepalen van het vervangingsmoment van materieel.

Bedrijfsplan
Dit thema gaat over investeringsplannen, personeelsplannen en organisatieplannen.

Financiering
Over de bedrijfseconomische, fiscale en liquidatiebalans, het vaststellen van de vermogensbehoefte en de verschillende vermogensbronnen. 

Details

Doelgroep: 
ondernemersbedrijfsopvolgersleidinggevenden
Voorkennis: Voor deze cursus moet u Bedrijfsleer deel 1 gevolgd hebben of een bedrijfskundige hbo-opleiding hebben afgerond.
Toetsing: Een werkstuk over het eigen bedrijf waarin u de besproken lesstof verwerkt hebt. Dit wordt afgesloten met een mondeling examen over dit werkstuk.
Bijzonderheden: 

De cursus bestaat uit 10 cursusdagen en een mondeling examen. Het mondelinge examen vindt plaats op een van de twee laatste dagen.
 

 

 

 

 

 

 

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
Nog te bepalenopen inschrijving11 dagen€ 1750,00