Basis bodemkunde

Bodembeheer in theorie en praktijk

Optimale oogst, begaanbare sportvelden en golfbanen begint met zorgvuldig bodembeheer. Als cumelaondernemer heeft u daar een adviesfunctie in. Daarom behandelen we in deze cursus theorie én praktijk: u ziet, voelt en ruikt de bodem, bestudeert de theorie en krijgt handvatten aangereikt om die theorie daadwerkelijk toe te passen. Zo kunt u nog beter invulling geven aan uw rol als gesprekspartner. 

Inhoud

Deze basiscursus duurt twee dagen en behandelt vier thema’s:

De rol van het cumelabedrijf t.o.v. de bodem (globaal)
Hoe verhouden de actuele ontwikkelingen zich tot de bodem en uw opdrachtgever? En hoe hebben werkzaamheden van de cumelaondernemer invloed op de bodem?

Basis bodemkennis
In deze module komen alle gangbare grondsoorten aan de orde als we kijken naar de samenstelling en structuur van een bodem, en behandelen we verschillende bodemproblemen en de maatregelen die we daartegen kunnen nemen. Ook bekijken we welke machines wanneer in te zetten zijn en welke acties dat vraagt van uw bedrijf.

Wijzen van bodemverbetering
In deze module gaan we in op drainage, het opheffen van storende lagen, profielverbetering, bemesten en bekalken, bodemverbeteraars, egalisatie en het voorkomen van bodemverdichting.

Praktijkcasus
We gaan het veld in om profielkuilen te bekijken. Zo kunnen we de effecten van goed en slecht bodembeheer direct zien en bespreken.

Docent is Everhard van Essen, deskundig en enthousiast bodemkundige
Everhard werkt voor Aequator, een kennisbedrijf met specialisten op het vlak van bodem, water, landbouw, natuur en gebiedsontwikkeling. Everhard is bodemkundige en heeft veel kennis in huis van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op landgebruik (landbouw en natuur). Hij houdt zich bezig met advisering over bodemverbetering, bodemgeschiktheid, ontwatering en afwatering, bodemverdichting, peilgestuurde drainage, tegen gaan van maaivelddaling op veen, verdroging, waterberging, nieuwe beregeningstechnieken, bodemkarteringen, ontwikkelen van nieuwe natuur en duurzaam bodembeheer. 

Cursisten die eerder deel namen aan de Basis Bodemkunde zijn enthousiast. 
Jan Hibma, bedrijfsleider agrarisch bij Westra Franeker:
"Zeer nuttige en leerzame cursus voor alle grondsoorten met praktische tips, gegeven door een kundig docent!" 
Herman Hofmeijer, directeur Hofmeijer Loonwerk en Grondverzet:
"Ik vond het een zeer leerzame en praktische cursus met een zeer bedreven docent. Ik hoop op een vervolg cursus". 
Eddy Kuijpers, bedrijfsleider Loonbedrijf Groesbeek:
"Een gedreven en enthousiaste leraar die graag met je naar buiten gaat om een profielkuil te graven en je daar veel over kan vertellen. Ook de uitleg over je eigen grondmonsters en je eigen grondkluit is erg leerzaam. Hiermee kun je bij je klanten een goed gesprek houden over het verbeteren van hun percelen".

Details

Doelgroep: 
ondernemersmedewerkersleidinggevendenchauffeurs / machinisten
Bijzonderheden: 

Locatie van de cursus wordt later afgestemd, afhankelijk van de regio.

Locatie en data

PlaatsBegindatumDuurPrijs
Nog te bepalen3 maart 20202 dagen€ 495,00
Nog te bepalenopen inschrijving2 dagen€ 495,00