CUMELA verzoekt om uitstel uitrijverbod mest

1 augustus 2018
Door de aanhoudende droogte kan er op veel land geen dierlijke mest worden uitgereden. De wettelijke deadline van 1 september a.s. om mest te mogen uitrijden nadert echter met rasse schreden. “Nood breekt wet” schrijft Jaap Uenk, voorzitter van de sectie Meststoffendistributie van CUMELA, in een brief aan minister Carola Schouten. Vanuit landbouwkundig en milieukundig perspectief is uitstel van het uitrijverbod voor alle gronden met een maand tot 1 oktober 2018 noodzakelijk.

De aanhoudende droogte in combinatie met het lange natte en koude voorjaar leidt ertoe dat er veel mest nog niet is uitgereden. In grote delen van het land is het grasland in zo’n slechte conditie dat er niet overheen gereden kan worden. Er wordt voorlopig geen regen voorspeld. Pas nadat er voldoende regen is gevallen duurt het nog zeker enkele weken voordat de grasmat zodanig is hersteld dat er weer bemest kan worden. Deze bemesting is hard nodig om de groei van het gras te bevorderen. Door de droogte is er de afgelopen maanden te weinig gras geoogst. Er bestaat de noodzaak om extra gras in te zaaien. Tevens zijn er op de kleigronden problemen om de mest op een emissiearme wijze met sleepslangen te verspreiden door de harde en gescheurde ondergrond. CUMELA waarschuwt dat handhaving van huidige deadline kan leiden tot het in korte tijd heel veel mest uitrijden in augustus. Vanuit landbouwkundig en milieukundig oogpunt is dit zeer ongewenst omdat dit leidt tot een toename van emissie en uitspoeling. Daarom verzoekt CUMELA de minister dringend het uitrijverbod met een maand uit te stellen tot 1 oktober 2018.

Auteur: Janneke Wijnia