Welke vakantiedagen vervallen op 1 juli aanstaande?

17 april 2013
Hoe was het ook alweer? Welke vakantiedagen vervallen op 1 juli 2013 als de werknemer deze nog niet heeft opgenomen?

Hierbij de regels die gelden sinds 1 januari 2012 nog eens op een rij, want inderdaad komt het eerste vervalmoment nu snel dichterbij. In de nieuwe regeling geldt een belangrijk onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar is vier maal het aantal werkdagen per week. Bij een volledige baan bestaat er dus minimaal recht op twintig vakantiedagen per jaar (4 x 5 dagen, artikel 60 CAO LEO). Werkt de werknemer bijvoorbeeld 3 dagen per week, dan heeft hij wettelijk recht op minimaal 4 x 3 = 12 dagen vakantie per jaar. Daarnaast hebben werknemers nog recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze zijn geregeld in artikel 60 lid 1 sub b , art 60 lid 2 en art 60 lid 3 van de cao. Het betreft extra vakantiedagen ivm leeftijd (jonger dan 18 of ouder dan 55 jaar) en de lengte van het dienstverband.

Half jaar
De vakantiedagen die vervallen op 1 juli 2013 zijn de wettelijke vakantiedagen die de werknemer in 2012 heeft opgebouwd, maar nog niet heeft opgenomen. In de nieuwe regels is namelijk bepaald dat vanaf 1 januari 2012 werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. De bovenwettelijke vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. De verjaringstermijn van vakantiedagen wordt berekend vanaf 31 december van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Bovenwettelijke dagen die zijn opgebouwd in 2012 vervallen dus pas op 31 december 2017. Overigens hebben vakantiedagen die zijn opgebouwd tot 1 januari 2012 allemaal een vervaltermijn van vijf jaar. Dit geldt zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Geen opbouw
De Cao regelt in artikel 61 dat er geen opbouw van bovenwettelijke dagen plaatsvindt als de werknemer ziek is geweest.

Auteur: Jacqueline Tuinenga
Bron: CAO LEO