CAO LEO tekst definitief

5 augustus 2011
Vandaag is de redactiecommissie tot overeenstemming gekomen over de tekst van de nieuwe CAO LEO met een looptijd van 1 april 2010 tot en met 1 januari 2012.

Nadat in januari 2011 een akkoord werd bereikt over de nieuwe CAO voor de cumelasector is vandaag het laatste puntje op de i gezet inake de redactie van teksten. In de bijlage vindt u de officiele teksten. Binnenkort krijgt u het boekje toegezonden. Ook de website www.caoloonwerk.nl wordt op korte termijn aangepast.

 

Auteur: Jacqueline Tuinenga