Handreiking toepassing van PFOA houdende grond, regio Drechtsteden e.o.

8 december 2017
Op 26 september 2017 heeft Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een memo gepubliceerd omtrent perfluoroctaanzuur (PFOA) en GenX2 in de bodem van de Drechtsteden en omgeving. Dit memo had als doel om gemeenten en omgevingsdiensten te informeren over de aanwezigheid van licht verhoogde gehalten aan PFOA in de bodem van de Drechtsteden en ruime omgeving en de gevolgen hiervan voor met name hergebruik van grond.

In overleg met betrokken gemeenten, provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD en het expertisecentrum PFAS heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een handreiking opgesteld voor het omgaan met grond waarin mogelijk Perfluoroctaanzuur (PFOA) en GenX zit.
Deze handreiking vindt u in de bijlage en is tijdelijk van kracht tot er definitieve regels zijn.

Toepassen van grond
Hergebruik van grond afkomstig uit de in de bijlage aangegeven zones (pagina 5) kan alleen plaatsvinden op locaties die even ver van, of dichterbij de verontreinigingsbron zijn gelegen dan de herkomstlocatie.
Dit in de verwachting dat de mate van verontreiniging toeneemt naar mate de afstand tot de bron afneemt. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overheersende windrichting.
In de bijlage zijn hiertoe ellipsvormige zones van naar verwachting min of meer gelijke bodemkwaliteit aangegeven. De zones zijn door de deskundigen groep bepaald.

Op de website van de Omgevingsdienst ZHZ zijn enkele vragen en antwoorden te vinden over de handreiking.
Indien u grond wil afvoeren naar een toepassingslocatie, dan wel op eigen locatie in depot wil opslaan, adviseren wij alvorens contact op te nemen met de OZHZ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (078 – 770 85 85 / algemeen@ozhz.nl)

Auteur: Thijs Veneklaas Slots
Bron: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid