Steun voor milieuvriendelijke sportvelden via SBIR-subsidie

11 april 2019
Op 1 april is de zogenaamde innovatiecall milieuvriendelijke sportvelden opengegaan. Middels een SBIR, een gefaseerde competitie, krijgen ondernemers de kans om subsidie te krijgen voor innovatieve ideeën voor onder meer het chemievrij beheer van sportvelden. Op 18 april vindt nog een informatieve bijeenkomst plaats, waarna op 20 mei, om negen uur, de call afloopt.

In de Green Deal Sportvelden is afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 onderhoud van sportvelden alleen nog bij hoge uitzondering met chemie of biociden mag gebeuren. Tot nog toe waren er geen financiële middelen om dit aan te jagen, maar nu is dat er wel gekomen. Via het Nationaal Sportakkoord zijn er middelen vrijgekomen om het milieuvriendelijk beheer van sportvelden aan te jagen.

Uitdaging voor ondernemers
"Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daagt ondernemers uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke sportvelden", zo luidt de toelichting bij de SBIR. De gefaseerde competitie, want dat is een SBIR, richt zich op twee onderwerpen: hoogwaardige reclycbare kunstgras sportvelden en bescherming tegen onkruiden en andere problemen op sportvelden.     

In totaal is er voor beide thema's 2.800.000 euro beschikbaar. Daarvan is 1.750.000 euro bestemd voor de reclycbare kunstgras sportvelden, voor fase een is 250.000 euro beschikbaar en voor fase twee is 1.500.000 euro beschikbaar.  De overige 1.050.000 euro gaat naar bescherming tegen onkruiden en andere problemen, voor fase een is 250.000 euro vrijgemaakt, waarna er nog 800.000 euro over is voor fase twee. Bij een SBIR wordt met drie fases gewerkt. Fase een is het haalbaarheidsonderzoek. In fase twee kan het product verder ontwikkeld worden, waarna in fase drie het bedrijf de innovatie op de markt kan brengen. Per fase gaat de onderneming met de beste plannen door. 

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 18 april 2019 van 15:00 – 17:30 uur organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Den Haag een informatiebijeenkomst. U kunt zich hiervoor (graag zo spoedig mogelijk) aanmelden via een e-mail naar sbir@rvo.nl, met vermelding van uw gegevens en welke personen de bijeenkomst zullen bijwonen.

Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:
  • 15:00 tot 17:00 uur: Presentaties ministerie van VWS, RVO.nl (SBIR-procedure en Octrooicentrum) en gelegenheid tot het stellen van vragen.
  • 17:00 tot 17:30 uur: Napraten en netwerken met een drankje
Adres: Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag. Denk aan het meenemen van een geldige Rijkspas of een geldig identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Bij de rijksoverheid geldt een identificatieplicht.
 
 

 

    

Auteur: Nico Willemsen