Afval eikenprocessierups naar Dordrecht of Alkmaar

18 juli 2019
Zavin in Dordrecht en HVC in Alkmaar. Dat zijn de adressen die de afvalbranche naar buiten bracht waar afval van de jeukrups veilig kan worden afgeleverd. Bij ARN in Weurt komt in het najaar ruimte beschikbaar. CUMELA Nederland hoopt dat er spoedig meer volgen.

Zavin Dordrecht - kunststof boxen/containers
In Dordrecht is de verbrandingsinstallatie zo ingericht dat er ook bijvoorbeeld ziekenhuisafval of drugsafval kan worden verbrand. Dit wordt handmatig ingevoerd. Daarom is het in Dordrecht alleen mogelijk om het afval van de eikenprocessierups (ERP) in kunstof boxen/vaten aan te leveren. Hierdoor is het een veilige, maar helaas ook relatief dure oplossing. 

HVC Alkmaar - big bags
In Alkmaar is de grijper groot genoeg en kan men het proces voldoende veilig organiseren om het afval van de eikenprocessierups in stevige goed afgesloten "asbest big bags" te ontvangen. Hoewel men wel venstertijden gaat afspreken waarbinnen het mag worden aangevoerd. 

Veiligheidsprotocol volgt maandag 22 juli
Specifieke details over de te volgen veiligheidsvoorschriften bij beide manieren van verpakken leest u binnenkort in het vernieuwde protocol wat CUMELA samen met alle betrokkenen opstelt. Naar verwachting kunnen we dit nieuwe protocol maandag 22 juli presenteren.

Meerkosten doorberekenen aan opdrachtgever
Voor de meeste groenbedrijven die rupsen verwijderen voor gemeenten en andere aanbestedende diensten wordt de UAV van kracht. In dat geval kunt u zich beroepen op Hoofdstuk III § 5 (verplichtingen opdrachtgever), lid 6: "Indien wettelijke voorschrijften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het werk stellen dan in de overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het werk, welke nodig zijn om aan die eisen te voldoen, worden verrekend als meerwerk." Breng de opdrachtgever hier wel tijdig van op de hoogte.

Meer informatie

Mocht u aanvullende vragen of opmerkingen hebben over het aanwenden van mest dan kunt u contact opnemen met de Ondernemerslijn van CUMELA Nederland. E-mail: ondernemerslijn@cumela.nl of bel: 033 247 49 99.

Auteur: Nico Willemsen
Bron: CUMELA Nederland