Bestuurlijke organisatie

4 juli 2018
CUMELA Nederland kiest voor intensief contact met haar leden. De organisatie kent daarom regionale en op werkvelden georienteerde besturen (secties). Gevormd door ondernemers en deskundig ondersteund door beleidsmedewerkers en adviseurs van de brancheorganisatie.

De bestuurlijke organisatie van CUMELA Nederland bestaat uit:

 • Drie sectiebesturen
 • Twaalf afdelingsbesturen (provinciën)
 • Vier districtsbesturen
 • Het Jongerenbestuur

Dagelijks bestuur, Verenigingsbestuur, Provinciebesturen, Districten en Jongerenbestuur
Een goede landelijke en regionale vertegenwoordiging van de bedrijven in de cumelasector wordt bereikt door de provinciebesturen (afdelingen) waarvan de ruim 100 bestuursleden goed in de lokale verhoudingen en werkvelden ingevoerd zijn. Drie van deze afdelingen vormen samen een district (Noord, Oost, Zuid en West) waaruit weer een districtsvoorzitter wordt gekozen.
Het Jongerenbestuur vertegenwoordigt jonge (aankomende) ondernemers in de cumelasector.
De twaalf voorzitters van de afdelingen, de drie sectievoorzitters en de voorzitter van het Jongerenbestuur vormen samen het Verenigingsbestuur (VB) van CUMELA Nederland.
Het Dagelijks bestuur (DB) van de brancheorganisatie wordt gevormd door de vier districtsvoorzitters en de voorzitter van het verenigingsbestuur.
Alle leden hebben toegang tot en rechtstreeks stemrecht tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De sectiebesturen
De activiteiten van cumelabedrijven zijn divers. Van agrarisch loonwerk tot grondverzet en infra en van specialistische dienstverlening tot combinaties van activiteiten die op elkaar aansluiten. Om in de specifieke belangenbehartiging  maatwerk te kunnen leveren, kennen de drie belangrijkste werkvelden hun eigen sectiebesturen. De drie secties zijn:

 • Grondverzet en cultuurtechnische werken
  De bestuursleden en beleidsmedewerkers van de sectie Grondverzet en cultuurtechniek spelen een actieve rol in de praktijk voor het groene buitengebied en infrastructurele werken. Meer dan 1500 CUMELA-leden richten zich immers op grondverzet, infra en cultuurtechnische werken.  

 • Meststoffendistributie
  In de afgelopen decennia is de grootste bijdrage aan de oplossing van de mestproblematiek geleverd door de leden van CUMELA Nederland. Binnen de sectie Meststoffendistributie hebben zich ruim 400 van de 600 actieve transporteurs verenigd in een kennisplatform.

 • Agrarisch Loonwerk
  Voor ruim 1400 cumelabedrijven is agrarisch loonwerk de belangrijkste bedrijfsactiviteit. Bedrijven in Nederland - en soms ver daarbuiten - in de akkerbouw, veehouderij, in de groenteteelt en de boom- en fruitteelt.

De bestuursleden en beleidsmedewerkers van de secties volgen actief de relevante ontwikkelingen en trends voor hun werkvelden. Ze overleggen frequent met beleidsmakers, overheden, de politiek en andere brancheorganisaties.

 

De bestuurlijke organisatie van CUMELA Nederland