Subsidies en investeringsregelingen

Zodra u als ondernemer belastingplichtig bent voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting, kunt u gebruik maken van investeringsregelingen. Bekende voorbeelden zijn de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen, dient u te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Bovendien zijn deze subsidieregelingen maar voor een bepaalde periode (beperkt) beschikbaar, dus dient u er snel bij te zijn. Vraag - liefst nog voordat u investeert - aan de bedrijfskundig adviseurs van CUMELA Advies of uw bedrijf voor een investeringsregeling of een subsidie in aanmerking komt. We begeleiden u overigens graag bij de aanvraag.
  • Dossierhouder

    André de Swart

    Adviseur bedrijfskundige zaken

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen