Kostprijzen en index

Het kennen van de bedrijfseigen kostprijzen en de (regionale) marktomstandigheden vormen belangrijke pijlers onder succesvol ondernemerschap. Een belangrijke boodschap die wij consequent uitdragen naar lidbedrijven. De brancheorganisatie volgt continue belangrijke, nationale ontwikkelingen op gebied van kostprijscomponenten als de rente, brandstoffen, loonkosten en de vervangingswaarde van machines en gereedschappen. Daarnaast bieden wij je een berekeningsmodel waarmee het bedrijf op de juiste wijze zijn eigen kostprijzen zichtbaar maakt.
  • Dossierhouder

    André de Swart

    Adviseur bedrijfskundige zaken

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen