Kengetallen

De kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse biedt ondernemers een heldere blik op de financiële kengetallen van de cumelasector. Er wordt onderscheid gemaakt tussen agrarische loonbedrijven, grondverzet-, cultuurtechnische en gemengde bedrijven en transportbedrijven. Jaarlijks doen ruim 500 ondernemers en accountants mee aan de CUMELA Kompas Analyse. Deelname geeft u inzicht in de prestaties van uw bedrijf ten opzichte van de getallen uit de cumelasector en (anoniem) vergelijkbare bedrijven. Zo krijgt u zicht op uw rendement, op de arbeids- en machinebenutting en op uw financiële positie. De CUMELA Kompas Analyse levert ondernemers informatie over de sterke, maar ook over de verbeterpunten van hun bedrijf.

Naslaginformatie

  • Dossierhouder

    Dieuwer Heins

    Adviseur bedrijfsoverdracht

    Heb je een vraag over dit onderwerp, mail de Cumela-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen