Informatiebijeenkomsten voor POP subsidies in Gelderland

11 juli 2018
Individuele landbouwers en loonwerkers in Gelderland krijgen in augustus/september de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een fysieke investering die bijdraagt aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de investering. De verwachting is dat begin juli de regeling definitief wordt vastgesteld en gepubliceerd.

Tijdens de bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van het waterschap, de provincie en van het DAW team Gelderland aanwezig om meer informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook kan er gekeken worden naar mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het aanvragen van subsidie. Naast deze subsidieregeling zal er tijdens de bijeenkomsten ook toelichting worden gegeven over andere mogelijke regelingen.
 

Bijeenkomsten

Regio Waterschap Rijn en IJssel
Wanneer Maandag 16 juli 2018
Tijd 14.30 -16.30 uur
Locatie Henk Jolink, Rijksweg 42, Drempt
 
Regio Rivierenland
Wanneer Dinsdag 17 juli
Tijd 9.00 - 11.00 uur
Locatie Loonbedrijf van der Woerd, Retsestraat 9, Zoelen
 
Regio Vallei & Veluwe
Wanneer Dinsdag 17 juli 2018
Tijd 13.00 - 15.30 uur
Locatie Biologische melkveehouderij van Dam, Zuiderzeestraatweg 6, Hattem
 
Heeft u vragen dan kunt u voor Waterschap Rijn en IJssel en Rivierenland contact opnemen met Marc Balemans via 06 1170 6697 of via mbalemans@ltonoord.nl(link sends e-mail). Voor regio Vallei & Veluwe kunt u contact opnemen met Froukje van der Molen via  06 8316 4251 of via fvandermolen@projectenltonoord.nl(link sends e-mail)

Auteur: Hans Verkerk
Bron: http://agrarischwaterbeheer.nl/subsidiegelderland