Recycling en groenverwerkers moeilijk te verzekeren

1 augustus 2018
Verschillende media als Het Financiële Dagblad en de NOS luidden deze week de noodklok over de verzekerbaarheid van risicovolle beroepen. Ook binnen de cumelasector hebben bedrijven die recyclen of groen versnipperen hier last van.

Steeds meer beroepen als taxichauffeurs, verloskundigen, dakdekkers etc. gelden als risicovolle beroepen en kunnen nauwelijks nog een schade- of aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Volgens de brancheorganisatie voor financieel adviseurs Adfiz zijn er ook moeilijkheden bij het verzekeren van agrarische bedrijven. Dat wordt bevestigd door Ralph de Hart van CUMELA Verzekeringen bv, in gesprek met de NOS.

CUMELA Verzekeringen sluit als tussenpersoon en volmachtbedrijf bij verzekeraars verzekeringen voor haar klanten af. Dat wordt voor bepaalde sectoren steeds moeilijker. Volgens Ralph de Hart zijn er verzekeraars die bijvoorbeeld geen schadeverzekeringen meer afsluiten voor agrarische bedrijven. Ook voor ondernemingen die in recycling doen wordt het steeds lastiger om zich te verzekeren. Zo is het CUMELA Verzekeringen niet gelukt om voor een klant een nieuwbouwhal met daarin een puinbreker verzekerd te krijgen terwijl het daarbij ging om een aannemersbedrijf dat goed bekend staat en een ruime voldoende scoort met het schade-risicoprofiel. Bedrijven die actief zijn in enige vorm van recycling of met het onderhoud van openbaar groen krijgen steeds meer last van het probleem van onverzekerbaarheid. De Hart vindt dat de verzekeraars gewezen moeten worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het thema onverzekerbaarheid staat dan ook hoog op de agenda binnen de verzekeringsbranche. Met verzekeraars, met Adfiz en met onze samenwerkingspartner Marsh (assurantiemakelaar) werkt CUMELA er keihard aan om de risico’s van onze sector verzekerbaar te houden.

Auteur: Lajos Bax