Sander Tacken: “Andere kijk op cijfers!”

28 juni 2018
Voor Sander Tacken van Taco Agro heeft deelname aan CUMELA Kompas Analyse een duidelijke meerwaarde. “Als ondernemer kijk je ook zelf naar de cijfers met de accountant. Door deelname aan CUMELA Kompas Analyse krijg je nieuwe informatie. Je weet wat er in het bedrijf goed gaat en beter kan. Het is prettig om daar via de kengetallenvergelijking een extra bevestiging in te krijgen.

Aan de hand van de rapportage ga je na waarom de kengetallen bij jou hoger of juist lager zijn dan bij vergelijkbare bedrijven. Het gaat om het verhaal achter de getallen. De kengetallen geven een goed beeld van wat er goed gaat in mijn organisatie en waar kan worden bijgestuurd. Ik doe al jaren lang mee en daarmee krijg ik ook een mooi beeld hoe de kengetallen zich op mijn bedrijf ontwikkelen. Het is verstandig om als ondernemer je eigen koers te varen en in die zin heb je niet direct iets aan een vergelijking met andere bedrijven. Toch geeft CUMELA Kompas Analyse je als ondernemer veel sectorinformatie. Dit geeft nieuwe inzichten, waarmee je in je eigen bedrijf verder kunt. Het helpt hierbij dat binnen de vergelijking onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende typen bedrijven. Hiermee voorkom je dat wij als akkerbouwloonbedrijf worden vergeleken met bijvoorbeeld een grondverzetbedrijf.”

Taco Agro
Taco Agro BV in Meterik, het bedrijf van Sander Tacken, is gespecialiseerd in de aardappelen- en industriegroententeelt. Er werken ruim achttien arbeidskrachten bij het bedrijf.

Wat is CUMELA Kompas Analyse?
Jaarlijks leveren tussen de 400 en 450 bedrijven hun jaarresultaten aan voor de kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse. Een ondernemer die de cijfers aanlevert, krijgt daarvoor een kengetallenrapportage retour waarin zijn bedrijf wordt vergeleken met het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven in de sector. Ook wordt een vergelijking gemaakt met de best renderende bedrijven in de sector. André de Swart daagt ondernemers uit om mee te doen aan CUMELA Kompas Analyse, de kengetallenvergelijking van CUMELA Nederland. Heeft u de (concept)jaarrekening gereed, lever ons de gegevens dan snel aan. De rapportage wordt door de bedrijvenadviseur kort toegelicht. Een uitgebreider gesprek is mogelijk via de bedrijfskundig adviseur van CUMELA Advies. Deelname aan CUMELA Kompas Analyse is gratis. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen via de bedrijvenadviseur, de Ondernemerslijn op telefoonnummer (033) 247 49 99 of door een e-mail te zenden naar kengetallen@cumela.nl.

Auteur: Dieuwer Heins