Duurzaam ondernemen

Bij duurzaam oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) draagt een onderneming weloverwogen haar verantwoordelijkheid voor de effecten op mens en milieu van haar bedrijfsactiviteiten. Bij duurzaam ondernemen streeft je ernaar om naast een hoger rendement in te zetten op een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om duurzaamheid om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht. CUMELA Nederland onderschrijft de voor ondernemingen haalbare en reële duurzaamheidsdoelstellingen en besteedt aandacht aan onderwerpen die in het kader van MVO actueel zijn.
  • Dossierhouder

    Nico Willemsen

    Secretaris Grondverzet & Cultuurtechniek

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Agenda

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen