Vanaf 1 april gaat de Generieke Poortinstructie gelden

14 februari 2019
De CUMELA-Ondernemerslijn legt uit: Op 1 april gaat de Generieke Poortinstructie (GPI) in, maar op welke bouwplaatsen is dit nu van toepassing? Ook de gevolgen voor de medewerkers worden hier samengevat.
Wellicht heeft u al via uw (hoofd)aannemer gehoord dat de bouwbranche de Generieke Poortinstructie (GPI) heeft geïntroduceerd. Dit is een veiligheidsinstructie die alle medewerkers, leveranciers en andere die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarover een toets moet worden afgelegd. Het doel van de GPI is om te voorkomen dat bouwplaatsmedewerkers zich voor elke bouwplaats of verkeersafzetting afzonderlijk moeten voorbereiden met een aparte poortinstructie.
 
Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland van de (hoofd)aannemers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) onderschreven hebben. Onder andere Ballast Nedam, BAM, Besix, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton, TBI, Unica, van den Herik en VolkerWessels, maar ook opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en andere diensten hebben zich aangesloten. Op dit moment doen ruim 120 organisaties mee.
 
Waarom een GPI?
Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel hiervan is om bewustzijn rondom veiligheid te vergoten en meer duidelijkheid te scheppen voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats.
 
De poortinstructie is online beschikbaar en bestaat uit een introductiefilm, waarin een casus wordt geïntroduceerd, een instructie met oefenvragen en toetsvragen. Een werknemer die de poortinstructie met succes heeft gevolgd, krijgt direct een certificaat dat toegang geeft tot alle bouwplaatsen waar de Generieke Poortinstructie wordt gevraagd. Wel geldt dat bouwplaatsen met specifieke risico’s aanvullende instructies kunnen hanteren. Het certificaat is een jaar geldig. Twee weken voor het verlopen van het certificaat krijgt de eigenaar een melding dat hij een nieuwe poortinstructie moet volgen.
 
Vraag uw opdrachtgever
Ons advies is om vroegtijdig bij uw opdrachtgever te informeren of uw werknemers ook een GPI dienen te hebben op een bepaald werk. Niet alleen op een bouwplaats, maar voor een verkeersafzetting kan de GPI verplicht zijn. 

Hoe behaal je het GPI-certificaat?
1. Ga naar de GPI website www.gpi.nu  
2. Gebruik de door je werkgever gekochte inlogcode om de instructie te volgen en de toets te maken
3. Volg de instructie en maak de toets
4. Download het certificaat, bewaar het op je mobiel, of print het uit
5. Draag het certificaat altijd bij je!
 
In bijgevoegde flyer is meer informatie te lezen over de GPI. Meer info: www.gpi.nu 

Meer informatie
Voor vragen of advies neemt u contact op met Ondernemerslijn via telefoonnummer: 033 - 247 49 99 of e-mailadres: ondernemerslijn@cumela.nl.

 

Auteur: Vincent Tijms

Downloads