Controleer uw leaseovereenkomst goed

17 december 2018
Leaseovereenkomsten zijn niet meer weg te denken als financieringsvorm voor machines in de cumelasector. Voor het aangaan van deze overeenkomst, is het belangrijk om de voorwaarden, maandtermijnen en rentepercentage kritisch te beoordelen.

Wanneer uw hoofdfinancier uw investering niet wil financieren dan is het de vraag of het verstandig is om elders een leaseovereenkomst aan te gaan. Kiest u voor lease, omdat de kosten lager en voorwaarden beter zijn dan bij uw huisbankier, dan kan dit een juiste beslissing zijn. In de praktijk blijkt dat het rentepercentage niet altijd direct in de leaseovereenkomst staat vermeld. Juist hier treden grote verschillen op. Het is dan ook verstandig om uit te rekenen welke kosten u exact betaalt.

Verder is het van belang dat de maandtermijnen passen binnen het financieel plaatje van uw bedrijf. Komen er komende periode nog meer investeringen aan? Dan is het zaak om goed in beeld te hebben welke rente en aflossingsverplichtingen uw bedrijf kan dragen. 

In de praktijk blijken steeds meer bedrijven ervoor te kiezen om een investering volledig te financieren door middel van lease. Het geld dat beschikbaar komt uit de inruil, kan worden gebruikt voor andere doeleinden. Bijv. extra aflossingen van dure leningen of verlaging van de rekening courant. Hoe beter u de financiële positie van uw bedrijf in beeld heeft des te gerichtere keuzes u kunt maken.

De voor- en nadelen van lease op een rij:

Voordelen
- U bent niet afhankelijk van één financier
- Een lager rentepercentage
-Ook gebruikte machines kunnen worden gefinancierd
- Leasemaatschappijen gelieerd aan fabrikanten denken soms beter mee in situaties dat het tegen zit en hebben meer zicht op marktwaarde van machines bij verkoop
-  Leasemaatschappijen vragen alleen het object als zekerheid
-  Niet altijd is netto-financiering (na aftrek van inruil) nodig. Soms kan het van inruil afkomstige bedrag besteed worden aan verbetering van de liquiditeit.

Nadelen
- Fabrikanten hebben als doel om zoveel mogelijk machines in de markt te zetten. Hiervoor worden interessante leaseovereenkomsten aangeboden. Dit kan ertoe leiden dat onvoldoende wordt afgewogen of de investering rendabel is. Het gevaar van te hoge investeringen en te zware lasten ligt op de loer. Vooral als de middellange termijn uit het oog verloren wordt. Nu een tractor financieren, terwijl volgend jaar ook een hakselaar op het programma staat.
- De relatie met uw huisbankier kan verslechteren indien er onvoldoende wordt gecommuniceerd.
- Het gevaar van versnippering van belangen bestaat, wanneer er veel verschillende lease maatschappijen in beeld komen. Als er een keer tegenslag is, valt het niet mee om alle partijen op 1 lijn te krijgen.
- Sommige lease maatschappijen zijn geneigd om erg kort te financieren (drie jaar) en / of de inruil volledig als eerste termijn af te boeken. Gevolg is soms een veel te hoge last in relatie tot de levensduur / terugverdientijd.

Welk bedrag wilt u financieren en weet u welk rentepercentage u betaalt? Heeft u de financiële ruimte voor aflossingen en rente van investeringen goed in beeld? Of wilt u een beoordeling van uw leaseovereenkomst? CUMELA kan u ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen. Neem contact op met één van de bedrijfskundige adviseurs, uw bedrijvenadviseur of de Ondernemerslijn (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar ondernemerslijn@cumela.nl.

Auteur: Dieuwer Heins