Gebruik de indexering

26 januari 2018
Rondom de jaarwisseling is het tijd voor de berekening van nieuwe tarieven. Daarbij is er een verschil tussen aangenomen werk en werk binnen een raamovereenkomst. De aard en duur en het eventuele contract dat daaraan ten grondslag ligt, bepalen namelijk wat mogelijk is. Indexering is vaak de basis van de prijsaanpassing. Voor de losse verhuur is het natuurlijk de eigen kostprijsberekening.

In de bijlage leest u het CUMELA Exclusiefartikel.

Auteur: Nico Willemsen