Prima rendement, maar agrarische loonbedrijven blijven achter

20 december 2018
De cumelabedrijven hebben in 2017 een prima rendement gedraaid. Het resultaat steeg met één procentpunt tot 3,5 procent van de bruto marge. Vooral de grondverzetbedrijven deden het goed. Zij haalden een rendement van 5,4 procent. De agrarische loonbedrijven hadden het veel moeilijker. Daar was het rendement een schamele 0,8 procent.

De cijfers zijn in lijn met de voorlopige cijfers die dit voorjaar werden gepubliceerd op basis van de kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse. Inmiddels hebben bijna 300 bedrijven hun cijfers aangeleverd en kan de definitieve balans worden opgemaakt.

Bedrijfskundig adviseur Dieuwer Heins van CUMELA Advies constateert ook met zorg dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen de agrarische loonbedrijven, gemengde bedrijven en grondverzetbedrijven. “Gemiddeld is het rendement prima, met 3,6 procent van de bruto marge. Een stijging van één procent ten opzichte van 2016. Helaas blijft het rendement van met name de agrarische loonbedrijven sterk achter bij de gemengde en grondverzetbedrijven. De agrarische loonbedrijven halen slechts een rendement van 0,8 procent van de bruto marge. Voor deze kapitaalsintensieve bedrijven blijft het moeilijk om machines en personeel in een kort seizoen rendabel te maken.”

Verschillen grondverzet en agrarisch loonwerk
Bij een analyse van de cijfers vallen Heins drie zaken op: “Allereerst steeg de omzet bij de grondverzetbedrijven duidelijk meer dan bij de andere typen bedrijven. Ten tweede gingen de afschrijvingen bij deze bedrijven naar verhouding minder omhoog dan bij de agrarische loonbedrijven. In verhouding tot de bruto marge daalden de afschrijvingen zelfs. Het derde dat opvalt, is dat de verhouding brandstofkosten tot de bruto marge bij de grondverzetbedrijven veel minder is gestegen dan bij de agrarische loonbedrijven. Bij de agrarische loonbedrijven was de stijging één procentpunt, terwijl dit in het grondverzet slechts 0,1 procentpunt bedroeg”, aldus Heins. Dit laatste is volgens hem een gevolg van de betere tarieven die voor de extra omzet zorgden en doordat veel machines nog op de bouwplaats worden getankt.

Wilt u weten hoe uw kengetallen 2017 zijn? Doe dan mee aan de kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse. Neem hiervoor contact op via de Ondernemerslijn (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar kengetallen@cumela.nl.

Auteur: Marijke Dorresteijn