Banken steeds kritischer

11 april 2016
De jaarrekeningen 2015 van steeds meer bedrijven zijn gereed. Opvallend dit voorjaar is dat steeds meer leden CUMELA Nederland benaderen met de vraag of ondersteuning op financieel gebied mogelijk is. Aanleiding van de vraag is in veel gevallen dat het rendement onder druk staat en dat de bank eist dat actie wordt ondernomen. Om een goed beeld te hebben over wat zich afspeelt in de cumelasector, roepen wij op om ons te melden als u tegen knelpunten aanloopt.

De afgelopen jaren ervaart ook de cumelasector dat financiers steeds kritischer zijn op het financieren van investeringen. Het betekent dat ondernemers steeds beter voorbereid financieringsaanvragen indienen. Ook vragen banken ondernemers steeds sneller te schakelen als de resultaten (tijdelijk) achterblijven. Financieel inzicht in het eigen bedrijf wordt steeds belangrijker. De ontwikkelingen in de agrarische sector, het later betalen door klanten, maakt het belang om boven op de cijfers te zitten alleen maar groter.

CUMELA Nederland biedt ondernemers ondersteuning onder meer in de vorm van de kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse, financiële doorlichting, rendementsverbeteringstrajecten en financiële planning. Ervaart u knelpunten of wilt u meer weten bel dan met uw bedrijvenadviseur, de Ondernemerslijn (tel: 033 – 247 49 99) of stuur een e-mail naar: ondernemerslijn@cumela.nl.

Op deze website treft u achtergrondinformatie aan omtrent de CUMELA Kompas Analyse of lees het artikel: Voorkomen van liquiditeitsproblemen. Dat u kan helpen bij de ontwikkeling van uw eigen bedrijf.

Auteur: Dieuwer Heins