Geen arbeidsovereenkomst op schrift kan geld kosten

18 september 2019
Bij een vast dienstverband (onbepaalde tijd) mag u de lage WW-premie toepassen. Maar let op: vanaf 1 januari 2020 mag de Belastingdienst alleen instemmen met de lage premie als u een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de administratie heeft. Dit omdat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020 in werking treedt en dat heeft onder meer gevolgen voor de premie. Daarom deze oproep: controleer of u van elk personeelslid een schriftelijke overeenkomst in de administratie heeft.

Wellicht zijn er medewerkers die al langere tijd bij u werkzaam zijn en geen schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Op zich heeft niemand daar een probleem mee, maar dat kan aan het eind van dit jaar gaan veranderen. Arbeidsrechtelijk is de werknemer natuurlijk bij u in dienst voor onbepaalde tijd of er nu een schriftelijke arbeidsovereenkomst is of niet.

Wat verandert er dan?
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) treedt op 1 januari 2020 in werking. Één van de wijzigingen is het vervallen van de sectorpremie voor de WW. De belastingdienst mag alleen instemmen met de lage premie als u een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de administratie heeft.

  • Check of u van alle medewerkers een schriftelijke arbeidsovereenkomst in uw administratie heeft, is dat niet zo maak dan een arbeidsovereenkomst op, zie onze modellen

De loonstrook
De Wet arbeid in balans legt u nog een verplichting op: op de loonstrook moet vermeld worden wat voor arbeidsovereenkomst de betreffende medewerker heeft. Ook moet u het aantal contracturen vermelden. U moet een keuze maken tussen onbepaalde tijd of bepaald tijd. De tekst op de loonstrook moet kloppen met de arbeidsovereenkomst die de werknemer heeft. Dus als een werknemer een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd had, die van rechtswege onbepaalde tijd is geworden moet u toch een nieuwe arbeidsovereenkomst opmaken.

  • Overleg met uw loonadministratie zodat de juiste gegevens op de loonstrook worden vermeld vanaf 1 januari 2020
  • Ga niet uit van uw eigen gedachten, bij het soort arbeidsovereenkomst, maar check hoe het op papier staat of hoe een situatie door de jaren heen is ontstaan. Klopt het papier niet met de werkelijkheid pas het papier dan aan!
Meer informatie
Heeft u vragen over deze regeling, bel dan met de CUMELA-Ondernemerslijn: (033) 247 49 99 of mail naar ondernemerslijn@cumela.nl. We helpen u graag verder.

 

 

Auteur: Jacqueline Tuinenga