Bedrijfshygiëne

Cumelabedrijven in agrarisch loonwerk zijn dienstverlenend in verschillende soorten gewassen. Het is voor hen zaak om risico’s met betrekking tot voedselveiligheid en bodemgebonden ziekten te minimaliseren. CUMELA Nederland is voorstander van het maken van duidelijke afspraken met ketenpartijen - landbouworganisaties, verwerkende industrie en toezichthoudende instanties – en de brancheorganisatie pleit voor openheid over besmettingsrisico’s in de keten. Met het certificatieschema Voedsel Kwaliteit Loonwerk (VKL) komt de sector tegemoet aan de vraag uit meerdere ketens (bieten, aardappelen) om voedselveiligheidsrisico’’s in de landbouw af te dekken.
  • Dossierhouder

    Maurice Steinbusch

    Secretaris Agrarisch Loonwerk

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen