Verruiming PFAS normen in zicht

5 november 2019
De intensieve actie die de groep Grond in Verzet en CUMELA Nederland de afgelopen tijd hebben gevoerd hebben het eerste succes opgeleverd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven liet op 28 oktober bij een werkbezoek aan twee cumelabedrijven al weten dat ze versneld toe wil naar ruimere PFAS normen. Dit werd de volgende dag bevestigd in een persbericht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De staatssecretaris heeft het RIVM gevraagd om op basis van de huidige metingen met spoed een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde op te stellen. Grond die onder deze waarde blijft zou dan vrij toegepast kunnen worden.  Met deze aanpassing wil Van Veldhoven de grondverzetbedrijven en de bouw weer meer ruimte geven voor het verplaatsen van grond, zonder dat gezondheid of het milieu in gevaar komt.

Staatssecretaris bezoekt cumelabedrijven en waterschap
De aangepaste regelgeving komt een dag na het werkbezoek dat Van Veldhoven maandag bracht aan twee cumelabedrijven en Waterschap Delfland. Tijdens dit door Cumela Nederland georganiseerde werkbezoek nam ze uitgebreid de tijd om zich in de problemen van de bedrijven te verdiepen. De twee bezochte bedrijven, Gebroeders Van der Poel in Oud-Ade en Jan Vrij in Wateringen lieten haar een groot aantal monsters van onderzochte partijen zien. Deze bleken nagenoeg allemaal in zeer kleine hoeveelheden PFAS te bevatten.

Tijdens het gesprek tussen de staatssecretaris en Dammie van der Poel en Jan Vrij konden zij duidelijk maken hoe met een kleine aanpassing van de norm voor de bovengrondse toepassing veel problemen op te lossen zijn. Dat levert voor ongeveer twintig procent van de te verplaatsen grond een oplossing. Voor de onderwatertoepassing, waar nu veel grond naar toe gaat, is nog onduidelijk waar de oplossing gevonden kan worden. Daarvoor beschikt het RIVM nog over te weinig data.

Gerben Zijlstra, binnen Cumela Nederland belast met het PFAS dossier, is blij met het voorstel tot aanpassing van de norm. “Het betekent dat de staatssecretaris luistert naar de geluiden uit het veld en versneld werkt aan een oplossing. Natuurlijk hebben we dit liever vandaag dan morgen, maar het is goed dat we niet meer tot halverwege volgend jaar hoeven te wachten. De staatssecretaris noemt als uiterste datum 1 december, wij dringen er op aan dit zo snel mogelijk te doen, want de nood bij onze bedrijven is hoog.”

Grond in Verzet
Met de toezegging van Van Veldhoven hebben de actievoerders van Grond In Verzet ook het eerste resultaat binnen. Al blijven ze bij hun eis dat de bedrijven zo lang niet kunnen wachten. Daarom zullen ze vasthouden aan hun oproep om binnen twee weken met werkbare normen te komen. In een reactie stellen ze dat de urgentie hoog is omdat veel bedrijven dreigen om te vallen en werknemers naar huis moeten sturen. “Onze eis blijft dat er binnen twee weken werkbare regelgeving is voor zowel PFAS als stikstof. Daarvoor gaan we morgen massaal naar het Malieveld.”

Auteur: Toon van de Stok