Landbouw bouwt aan duurzame mestketen

12 juni 2019
De Nederlandse landbouw is sterk geworden door samen met ketenpartijen te bouwen aan duurzame afzetketens voor vlees, zuivel en eieren. Daar komt nu een nieuwe duurzame keten bij: de duurzame mestketen.

Een duurzame mestketen sluit aan bij de LNV- visie op Kringlooplandbouw, circulaire of groene economie en hoge kwaliteit van onze Nederlandse landbouwketens en werkwijze. Om hier uitvoering aan te geven, hebben LTO Nederland, POV, CUMELA Nederland, Rabobank en TLN een plan van aanpak voor de bouw van een solide mestketen opgesteld. Dit is goedgekeurd door minister Schouten (LNV).

Certificering
Certificering van ketenpartijen in de mestsector is nodig om samen te bouwen aan die een transparante en eerlijke mestketen. Boeren, distributeurs en andere partijen kunnen zich via het certificeringsprogramma KeurMest certificeren. Dit gaat in de loop van 2020 van start. Dan kan iedere boer zien of hij met gecertificeerde afnemers te maken heeft en vice versa.

Het borgen en inzichtelijk maken van het werken en bijdragen aan een eerlijke mestketen gebeurt via een certificeringssysteem, geborgd door Stichting Mestafzetcontrole. Voorzitter Ruud Huirne: “We gaan als mestsector samen bouwen aan een transparante en eerlijke mestketen. Het verleden heeft bewezen dat onze landbouwketens tot een van de innovatiefste en krachtigste behoren in de wereld. Dat gaan we nu opnieuw doen, met mest.”

Zaken op orde
Boeren zorgen goed voor plant, dier en ecosysteem. En daarbij hoort dat we op de juiste manier omgaan met mest. Dat gaan we nu inzichtelijk maken en borgen. Huirne: “Dit doen we door met elkaar te laten zien dat we onze zaken op orde hebben en weten gezamenlijk het negatieve imago rondom mest en mestgebruik van ons af te schudden. Dit komt het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de veehouderij in Nederland ten goede.” Certificering geeft ketenpartijen op termijn naar verwachting meer ruimte in de wet- en regelgeving en financiering.

Consultatie certificeringssysteem
De Stichting Mestafzetcontrole zet een belangrijke stap in het transparant maken van de mestketen. Dit gebeurt door het ter consultatie publiceren van het  concept voor het ketencertificaat KeurMest. Vanaf deze week kan iedere belanghebbende reageren op de documenten die op de website van de Stichting Mestafzetcontrole staan (www.mestafzetcontrole.nl/consultatie). Reageren is mogelijk tot 15 juli 2019 via info@mestafzetcontrole.nl.

 

Auteur: Hans Verkerk