Flora en Fauna

Bij de uitvoer van werkzaamheden in stedelijk en landelijk gebied (natuurgebieden en watergangen) houden cumelabedrijven rekening met de aanwezige flora en fauna. Naast het werken volgens vergunning is er de mogelijkheid om te werken met gedragscodes flora en fauna. Het komende jaar komt de overheid met een nieuwe Natuurbeschermingswet die bestaande regelgeving vervangt. CUMELA Nederland is er voorstander van om de goedkeuring van gedragcodes centraal te regelen zodat er een einde komt aan de wildgroei van codes. De belangenbehartiger werkt daartoe samen met (agrarische) natuurorganisaties om de bewustwording met betrekking tot het behoud van plant en dier te vergroten.
  • Dossierhouder

    Maurice Steinbusch

    Secretaris Agrarisch Loonwerk

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Agenda

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen