Bodemgebruik

Cumelabedrijven investeren voortdurend in innovatieve technieken en methodes. Deze loonbedrijven oogsten immers 80 procent van alle maïs en 90 procent van alle bieten in Nederland. Ze verlenen diensten in een groot aantal gewassen en teelten, van grondbewerking tot oogst. De cumelabedrijven houden nadrukkelijk rekening met de wensen van opdrachtgevers en afnemers. Het kan daarbij gaan om kwaliteitseisen aan het te telen gewas, aan de logistiek of aan de wijze waarop de bewerking dient plaats te vinden, bijvoorbeeld door het beschermen van de bodem. CUMELA Nederland vindt dat een keten pas functioneert als rekening is gehouden met het belang van iedere schakel in diezelfde keten.
  • Dossierhouder

    Gerben Zijlstra

    Beleidsmedewerker bodem

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Agenda

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen