Biomassa

Hout- en snoeiafval, slootmaaisel, natuur- en bermgras, plantaardig landbouwmateriaal en (dierlijke) meststoffen. Cumelabedrijven zijn biomassabedrijven bij uitstek, van origine actief in het verwerken van deze materialen uit het landelijk gebied. Zo beschikken ruim 800 cumelabedrijven over tenminste één houtversnipperaar. De komende jaren wordt in ons land ingezet op de overgang naar een economie die meer gebruik maakt van groene grondstoffen in plaats van fossiele bronnen. CUMELA Nederland informeert haar leden over deze ontwikkelingen en over de kansen die dit biedt. Met andere ketenpartijen wordt samengewerkt bij het tegengaan van belemmeringen van deze ontwikkeling.
  • Dossierhouder

    Maurice Steinbusch

    Secretaris Agrarisch Loonwerk

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Agenda

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen