Onttrekkingsverbod oppervlaktewater grotendeels van de baan

9 april 2019
Op 1 april was het oppervlaktewatersysteem in het waterschap Aa en Maas voldoende hersteld om het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in te trekken. Op de hoge zandgronden was het grondwaterpeil echter nog te laag en dat heeft gevolgen voor de regio onder Eindhoven.
In het waterschap Aa en Maas mag er weer water uit openbare watergangen onttrokken worden. Daar was het oppervlaktewatersysteem voldoende hersteld, hoewel dat voor het grondwatersysteem nog niet het geval was. Het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater kon daarom worden ingetrokken. Voor grasland geldt tot 1 juni het standaard voorjaarsverbod. Er geldt alleen een uitzondering voor degene die waterbesparende maatregelen genomen hebben. 
 
Aanhoudende droogte 
Op de hoge zandgronden is het grondwaterpeil nog steeds te laag. Waterschap De Dommel heeft daarom een onttrekkingsverbod van grondwater voor grasland ingevoerd, voor het gebied ten zuiden van Eindhoven tot de Belgische grens. De grondwaterstand is in het stroomgebied van de Dommel afhankelijk van de hoeveelheid regen. Na de droogte in 2018 is er te weinig regen gevallen om op de hoge zandgronden de grondwaterstand voldoende aan te vullen. Extra waterinlaat uit grote rivieren, zoals bij buurwaterschappen van De Dommel is nauwelijks mogelijk. 
 
Voorjaarsregeling
Om een verdere afname van de voorraad grondwater te voorkomen besluit elk Brabants waterschap in de Voorjaarsregeling of en waar het onttrekken van grondwater mogelijk is. Deze regeling geldt alleen voor graslanden, sportvelden en golfterreinen en niet voor akkerbouw. Van belang zijn de grondwaterstand op peildatum 1 april, het stroomgebied en de mate van bescherming. De natuurlijke voorraad grondwater wordt normaal gesproken in de wintermaanden door neerslag weer aangevuld. De extreem droge zomer in combinatie met onvoldoende neerslag heeft ervoor gezorgd dat het grondwaterpeil zich dit jaar niet overal heeft kunnen herstellen. Het voorjaar gaan we droger in dan april vorig jaar. De droogte zal ook dit jaar veel aandacht vragen van de waterschappen.
 
Extra maatregelen helpen
Net als het waterschap hebben veel agrariërs en natuurbeheerders extra actie ondernomen door het regenwater langer in de sloten vast te houden. Voor 132 plekken in het gebied zijn sinds 1 januari drempels of extra stuwtjes aangevraagd. Zo kan het in de grond zakken en het grondwater aanvullen. In de lager geleden gebieden van Midden-Brabant heeft de grondwaterstand zich beter kunnen herstellen.
 
Auteur: Wilco Emons